top of page

Links

Bijgaand vindt u een aantal interessante links die met NAH te maken hebben:  

www.hetcak.nl

    Als u meer wilt weten over o.a. eigen bijdrages dan kunt u bij het CAK terecht.

www.ciz.nl
   Centrum voor Indicatiestelling Zorg. Zij beoordelen of u voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ) in aanmerking komt.

www.pgb.nl
   De belangenvereniging voor mensen met een Persoon Gebonden Budget (PGB).

 

www.zorgcooperatiebrabant.nl

    Een samenwerkingsverband van een dertigtal klein(er)schalige zorgprofessionals in de regio Eindhoven. Zorgatelier 

    Eindhoven maakt hier deel van uit.

 

www.klachtenportaalzorg.nl

    Onafhankelijke klachtenorganisatie waar Zorgatelier Eindhoven bij is aangesloten. 
 

links.jpg
bottom of page