AVG Verklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt.
Zorgatelier Eindhoven kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Zorgatelier Eindhoven, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Zorgatelier Eindhoven heeft verstrekt.

Zorgatelier Eindhoven kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor-, achternaam en geboortedatum
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw rekeningnummer
- Uw verzekeringsgegevens
- Uw IP-adres

Waarom Zorgatelier Eindhoven gegevens nodig heeft.
Zorgatelier Eindhoven verwerkt uw persoonsgegevens doorgaans om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Zorgatelier Eindhoven uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het sturen van facturen of het uit handen geven van verzekeringsdiensten.

Hoe lang Zorgatelier Eindhoven gegevens bewaart
Zorgatelier Eindhoven bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Zorgatelier Eindhoven verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Zorgatelier Eindhoven worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Zorgatelier Eindhoven gebruikt in voorkomend geval deze informatie uitsluitend om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Zorgatelier Eindhoven maakt geen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Zorgatelier Eindhoven bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Indien Zorgatelier Eindhoven gebruik gaat maken van Google Analytics zal dit via deze site kenbaar gemaakt worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zorgateliereindhoven.nl. Zorgatelier Eindhoven zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Zorgatelier Eindhoven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Zorgatelier Eindhoven maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Zorgatelier Eindhoven verzamelde (persoons)gegevens, neem dan contact met Zorgatelier Eindhoven op via info@zorgateliereindhoven.nl. De website www.zorgateliereindhoven.nl is een website van Zorgatelier Eindhoven.

Bereikbaar
Zorgatelier Eindhoven is bereikbaar via het telefoonnummer 040-7073608 of 06-47800104 of per mail via info@zorgateliereindhoven.nl. Per post is Zorgatelier Eindhoven te bereiken via: Zorgatelier Eindhoven, Godfriedstraat 27 te 5615 RA Eindhoven.

Download hier de Privacy verklaring.

Copyright © 2019 Zorgatelier Eindhoven.

Zorgatelier Eindhoven

Godfriedstraat 27

5615 RA EINDHOVEN

T: 040 - 7073608

M: 06 - 47800104

           Bezoek onze Facebookpagina

  • Bezoek onze Facebookpagina
Zorgatelier Eindhoven maakt deel uit van